Популярни категории

Бакалавърски степени BA, BSc и BBA

Има три вида бакалавърски степени, които може да бъдат спечелени от студентите, и това зависи от избраната област на знанията:- Бакалавър на науките обикновено се присъжда на студентите, завършили програми по математика, инженерство, биология, химия, физика, компютърни науки и бизнес.

 • Бакалавър на изкуствата в голяма степен се свързва със либерални изкуства, литература, хуманитарни науки, езици, история, социални науки, антропология, социология, икономика, психология, международни отношения и много други.
 • Бакалавър на бизнес администрация се свързва със специалности в област на бизнеса, например, счетоводство, финанси, икономика, банково дело и много други.

Разнообразието от различни бакалавърски програми по изкуства, ествествени науки и бизнес администрация може да бъде огромно - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните бакалавърски програми, които също може да разгледате долу.

Последно добавени бакалавриати


The University of Law Undergraduate Programmes

БА (Хонс) Криминология

Декември 14, 2018
Нашата бакалавърска (Хонс) криминология * е тригодишна степен, насочена към студенти, които търсят работа или в сектора на наказателното правосъдие, или в свързаните с него области. Налице е високо ниво на лицево-лице обучение, доставено от практикуващи криминолози.… [+] [-]

University of Central Missouri

Бакалавър по социология (БА)

Декември 13, 2018
Изучаването на социологията може да помогне на учениците да разберат по-добре разнообразния свят около тях. Темите, които се обсъждат в часовете по социология, включват масови срещи, богатство и бедност, въздействието на културата върху ежедневието, домашно насилие, образователен успех и бюрокрация. Студентите, които се занимават със социология, ще на… [+]мерят различни професии, за които са подготвени, включително мениджмънт, научни изследвания и социални услуги. [-]

Университети в Република България

Променете място

Следване като бакалавър

Може да се посочат брой причини и предимства на следване в бакалавърски програми, включително придобиване на по-висока квалификация, която влияе на увеличаване на доходите. Според продължителността и таксите за обучението, особеностите на университета, които предлага някоя програма, и спецификата на бакалавърските програми те могат да се поделят на три основни типа и степени - Бакалавър на изкуствата (BA), Бакалавър на науките (BSc) и Бакалавър на бизнес администрация (BBA).

Преглед на бакалавърски програми
Студентите, които се записват в бакалавърска програма обикновено прекарват първите две години като изучават основните и фундаментални курсове, заедно с общообразователните курсове. В течение на втората част време, което се отделя за следване в бакалавърските програми, студентите се фокусират върху избраните от тях дисциплини, като вземат специални курсове. Времето, което се изисква студента да получи бакалавърска степен, може да варира - това зависи от форма на обучението: традиционната редовна програма продължава четири години, докато програмите, които изцяло ве взимат онлайн, може да пролължават само 2-3 години. Между другите фактори, които влияят на продължителността, може да са задочната и вечерната форма на образованието. В първия случай студентите успяват за спечелят о12-18 образователни кредита на семестър, което им осигурява получаване на бакалавърска степен в течение на четири години, във втория случай студентите може да следват 5-8 години, това зависи от правилата на университета. Възрастните кандидат студенти с работа отварят за себе си онлайн бакалавърски програми като по-гъвкави и по-удобни да следване. Такива студенти имат нужда от разписания, които да учитат особенностите на живота им и ежедневните задължения. Онлайн бакалавърските програми предлагат по-широки възможности за обучение - студентите могат да завършат една програма два пъти по-бързо и да вземат допълнителни часове за да получат втора диплома.

Видове бакалавърски степени: Бакалавър на изкуствата (BA), Бакалавър на науките (BSc) и Бакалавър на бизнес администрация (BBA)
Студентите могат да избират между два основни типа бакалавърски степени: Бакалавър на изкуства (BA) и Бакалавър на науките (Bsc).

Степен Бакалавър на изкуствата отваря на студентите следните възможности и перспективи:

 • Най-добре подхождат за студенти, които предпочитат гъвкавостта на либералните изкуства и междудисциплинарните проучвания с широк избор на допълнителни дисциплини.
 • Най-добре подхождат за студенти, които планират да се фокусират върху литературните проучвания, комуникациите и езика, хуманитарните и социалните науки такива, като антропология, психология, социология, икономика и международни отношения.

Степен Бакалавър на науките отваря на студентите следните възможности и перспективи:

 • Най-добре подхождат за студенти, които предпочитат по-интензивни проучвания за развиване на кариерата си, като например инженери, преподаватели, изследователи, учени, адвокати и бизнес предприемачи.
 • Най-добре подхождат за студенти, които планират да се съсредоточат върху по математика, компютърни науки и технологии, инженерство или такива науки като биология, химия и физика.

В рамките на бакалавърските програми BA или BSc студентите имат възможно да изберат специализация. Има десетки и повече възможни специалности за избор, по-долу обаче вие ще намерите десетте най-популярни специализации:

Степен Бакалавър на бизнес администрация отваря на студентите следните възможности и перспективи:

 • Най-добре подхождат за студенти от сфера на бизнеса, с широк избор на специалности.
 • Най-добре подхождат за студенти, еоито планират да се съсредоточат върху бизнеса, икономиката, финанси, мениджмънт, предприемачество и международни отношения.

Общообразователни учебни курсове
Преди да започне професионалната специализация, студентите са длъжни да вземат общообразователни курсове, които осигуряват здрава база знания, - те може да се различават в зависимост от избраното направление, степента - BA, BSc or BBA - от университета и други фактори. Долу са изброени няколко категории общообразователни и уводни курсове:

 • Изкуства и хуманитарни науки, включително рецепция на изобразителното изкуство, музика, театър, драма, и хуманитарни дисциплини - езици, литература, философия, религиознание.
 • Социални науки и науки за поведението, включително психология и социология.
 • Биология и физически науки.
 • Компютърни изследвания, включтелно основни компютърни приложения и системи за онлайн търсенето и изследванията.
 • Езици и комуникации, включително творческо и научно писане, литература и комуникационни медии.
 • История, изследвания на цивилизациите, световна история.
 • Математика, включително обща и дискретна математика.
 • Философия, включително класическа и съвремена.
 • Бизнес, икономика и мениджмънт.

Предимствата на бакалавърската степен
Когато планирате следване в бакалавърска програма, трябва да прецените времето, силите и парите, които ще е необходимо да се вложат. На кандидатите, които все още се колебаят за следване в бакалавърски програми, им препоръчваме да вземат предвид изброените долу предимства на бакалавърската степен:

 • Повечето работодатели днес смятат, че всеки кандидат за работа задължително трябва да притежава бакалавърска степен, особено в някои професионални области.
 • Хора с бакалавърска степен подобряват своите възможности да намерят работа и да осигурят професионалния си ръст, в допълнение на по-добри конкурентни възможности в сравнение с другите кандидати без степен.
 • Определени области се смятат много популярни и търсенето на специалисти в тези области е много по-високо - така твърди изследването, направено отБюрото по трудова статистика(BLS) в САЩ. Кандидати с бакалавърска степен имат голямо предимство с такива области като здравеопазване, педагогика, технологии и други професионални области.
 • Хора с бакалавърска степен може да планират по-добро ниво на заплащане. Ако се вземат за пример американските студенти през 2012, може да отбележат резултатие на изследването, направено от сайтаU.S. News University Directory,в което се отбелязва високата важност на бакалавърското образование: "Седмичните заплати на американците с бакалавърска степен са 64% по-високи отколкото на работниците без такава степен."

Какви са таксите за обучението в бакалавърските програми
Образованието изисква поемане на големи разходи. Таксите за обучение, настаняването, дневните разходи, учебниците и други разноски се събират в една доста голяма сума пари и прави образованието на места много скъпо. Въпреки всичко обаче вложенията на време, пари и усилия имат смисъл, ако ситуацията се погледне в дълготрайна перспектива. За късмет много студенти имат право и възможност да молят различни финансови помощи, които в голяма степен намаляват разноските за образованието. В зависимост от местоживеенето на студентите финансовата помощ може да достига доста големи обеми.

Да следваш или не? Туй е въпросът.
Мисълта за образователните дългове, за влагане на пари, сили и време в образованието може да е потискаща. Съвременият свят обаче много често възприема висшето образование като необходимост за успех при търсене на работа. По такъв начин може да се стигне до извод, че в днешната реалност всеки сам решава дали иска да следва в университет в програма, която представлява интерес за бъдещата професия.