Бакалавър по изкуствата: Теология

Общ преглед

Описание на програмата

Бакалавър по математика в теология (376 кредита)

Целта на тази програма е да подготви студентите с християнски, интердисциплинарен подход за ангажиране на реални кризи и възможности. С акцент върху умелото библейско тълкуване и богословско разбирателство, учениците се занимават с широк набор от контекстуални въпроси, пред които е изправена днес Южна Африка, и развиват интегративен отговор (извличане от психологическа, теологична и социологическа гледна точка). Така се подсилва усещането за лично призвание с акцент върху практическото приложение.

Изисквания за прием

Национален старши сертификат (NSC) с бакалавърски паспорт или еквивалентен документ. Удостоверение за звание (с университетско освобождаване) или еквивалентно. По-висше сертификат или усъвършенстван сертификат или диплома в съответното поле.

Алтернативни изисквания за приемане

Национален сертификат за старши или национален сертификат с диплома за придобиване на диплома (или еквивалент), съчетан с резултатите от НБТ. Възрастна възраст 23 години и повече през първата година на обучение и национален сертификат за старшин (или еквивалент). Условията на политиката за признаване на предишно учене (RPL) за достъп и резултатите от НБТ са определящи фактори за приемане. Свържете се с офиса за приемане по RPL. Може да бъде приета възраст от 45 години, определена от условията на RPL и резултатите от НБТ. Януари и юли приема.

Време за ангажимент

  • Три години на пълно работно време
  • До шест години на непълно работно време
  • Няма вечерни класове На територията на кампуса и онлайн януарско и юли приема

Последна актуализация Ноем. 2018

За учебното заведение

Cornerstone is an independent, not-for-profit higher education institution engaged in teaching and learning in service of others, to advance human dignity and social justice for all.

Cornerstone is an independent, not-for-profit higher education institution engaged in teaching and learning in service of others, to advance human dignity and social justice for all. Свиване