Доставчици - профил "превозни услуги"

Общ преглед

Описание на програмата

Студентите се запознават със законите на световния автомобилен пазар, технология, процеса на продажби и следпродажбено обслужване на автомобили и оборудване. Въпросите на изучаването на психологията, взаимоотношенията с клиентите и персонала, организацията на бизнес процесите avtoobsluzhivayuschih предприятия. Специално внимание е отделено на планирането на бизнеса и ценообразуването в тази област. Ключови теми от учебната програма е servisologiya свързващи икономически, психологически и технически въпроси. Проектът на изследването на съвременните автомобили е задължително за всички образователни траектории на този профил. С голям интерес учениците се научават дисциплина: психодиагностика, Основи на безжичните комуникации, информационни технологии в услуга, маркетингови и други услугата.

Практика & заетостта

Като допълнителна студенти образование могат да се класират преводач в професионалните комуникации, квалификацията на оценителя на сектора на моторните, сертификати за квалификация на различни производители на автомобили. Завършва факултета в тази област могат да работят на ръководни постове в бензиностанциите, продаващи автомобили и резервни части, представителни производители на превозни средства и техните компоненти.

Последна актуализация Юли 2015