Креативност и иновации в бизнеса

Общ преглед

Описание на програмата

ОЧАКВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1.1 Използване на новаторски мислещи техники и прилагане на индивидуални, групови и организационни стратегии за творчество;

1.2 Идентифициране на личните нужди от обучение и структуриране на обучението в различни среди на учене и търсене на необходимото придобиване на знания.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences is open to novelties. It is a flexible and continually changing higher educational institution that is harmoniously combining labor market needs with ... Научете повече

Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences is open to novelties. It is a flexible and continually changing higher educational institution that is harmoniously combining labor market needs with the development of promising areas of science and art. The educational institution has been encouraging the teachers and students’ creativity and responsibility likewise the requirements for a high-quality performance. Свиване