Средно-специално електрически и информационни технологии

Общ преглед

2 locations available

Описание на програмата

Технологията за електронно и информация има влияние върху почти всички сфери на ежедневието. Без него, не само на естественото употребление на компютри, телевизори, таблети или смартфони би било немислимо. Те също могат да бъдат намерени в все по-сложни превозни средства отново, играе по време на движение по релси, във водата и във въздуха все по-голяма роля и е от съществено значение за промишленото производство на капиталови и потребителски стоки от всякакъв вид. Проучването на електротехниката и информационните технологии дава знания, умения и компетентност, за да се направи и да се разбере, електронни системи и ви предоставя най-добрите перспективи на пазара на труда.

Основни данни

  • Степен: Бакалавър по инженерство
  • Следваща квалификация: магистър Engineering
  • Обхват: 210 ECTS в 7 семестъра, включително шест семестъра и практически семестър
  • Започване на изследвания: Годишно октомври
  • Краен срок за кандидатстване 02 май до 15 юли всяка година

Електронни и информационни технологии в Университета Aschaffenburg

т
  • Получават знания и ключови квалификации за трудова дейност в най-големите технологични области на утрешния ден
<li>&#1057;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080; &#1087;&#1086;&#1079;&#1085;&#1072;&#1085;&#1080;&#1103; &#1074; &#1086;&#1073;&#1083;&#1072;&#1089;&#1090;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1077;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1086;&#1085;&#1080;&#1082;&#1072;&#1090;&#1072; &#1080; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1080;, &#1082;&#1072;&#1082;&#1090;&#1086; &#1080; &#1080;&#1085;&#1076;&#1080;&#1074;&#1080;&#1076;&#1091;&#1072;&#1083;&#1085;&#1072; &#1089;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;</li>
<li>&#1060;&#1072;&#1082;&#1091;&#1083;&#1090;&#1077;&#1090; Research &#1057;&#1080;&#1083;&#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1079;&#1074;&#1086;&#1083;&#1103;&#1074;&#1072; &#1087;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1072;&#1090;&#1072; &#1088;&#1072;&#1073;&#1086;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1074;&#1098;&#1088;&#1093;&#1072; &#1085;&#1072; &#1090;&#1077;&#1093;&#1085;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1103;&#1090;&#1072; &#1074; &#1091;&#1083;&#1090;&#1088;&#1072;&#1084;&#1086;&#1076;&#1077;&#1088;&#1085;&#1080; &#1083;&#1072;&#1073;&#1086;&#1088;&#1072;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1080;</li>
<li>&#1040;&#1090;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1080; &#1092;&#1080;&#1088;&#1084;&#1080; &#1074; &#1088;&#1077;&#1075;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072;, &#1089; &#1086;&#1090;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1080; &#1074;&#1098;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1079;&#1072; &#1089;&#1090;&#1072;&#1078;</li>
<li>&#1052;&#1077;&#1078;&#1076;&#1091;&#1085;&#1072;&#1088;&#1086;&#1076;&#1085;&#1072;&#1090;&#1072; &#1086;&#1088;&#1080;&#1077;&#1085;&#1090;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103;: &#1044;&#1074;&#1086;&#1081;&#1085;&#1072; &#1057;&#1090;&#1077;&#1087;&#1077;&#1085; &#1089; &#1074;&#1098;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1080; &#1092;&#1080;&#1085;&#1083;&#1072;&#1085;&#1076;&#1089;&#1082;&#1080; &#1091;&#1085;&#1080;&#1074;&#1077;&#1088;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090;&#1080;-&#1087;&#1072;&#1088;&#1090;&#1085;&#1100;&#1086;&#1088;&#1080;</li>
<li>&#1057;&#1087;&#1077;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080; &#1091;&#1084;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103; &#1079;&#1072; &#1084;&#1072;&#1075;&#1080;&#1089;&#1090;&#1098;&#1088; &#1085;&#1072; &#1091;&#1085;&#1080;&#1074;&#1077;&#1088;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090;&#1072; &#1074; &#1077;&#1083;&#1077;&#1082;&#1090;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1086;&#1090;&#1086; &#1080; &#1080;&#1085;&#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072;&#1094;&#1080;&#1086;&#1085;&#1085;&#1086; &#1080;&#1085;&#1078;&#1077;&#1085;&#1077;&#1088;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;</li>
<li>&#1056;&#1077;&#1076;&#1086;&#1074;&#1085;&#1080; &#1090;&#1086;&#1087; &#1084;&#1077;&#1089;&#1090;&#1072; &#1074; &#1086;&#1092;&#1080;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1085;&#1072;&#1090;&#1072; &#1057;&#1088;&#1072;&#1074;&#1085;&#1080; &#1082;&#1072;&#1082; &#1063;&#1077; &#1082;&#1083;&#1072;&#1089;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1077; &#1085;&#1072; TIME</li>
<li>&#1055;&#1088;&#1086;&#1091;&#1095;&#1074;&#1072;&#1085;&#1077; &#1074; &#1082;&#1086;&#1084;&#1073;&#1080;&#1085;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103; &#1089; &#1087;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072; (&#1082;&#1086;&#1083;&#1077;&#1078;-&#1076;&#1074;&#1086;&#1081;&#1085;&#1086;) &#1074;&#1098;&#1079;&#1084;&#1086;&#1078;&#1085;&#1072;</li>

цели Учебници и учебни резултати,

Проучването на електротехниката и информационните технологии дава обширни знания, умения и компетентности за трудова дейност в най-важните и най-устойчиви технологични области: енергийна техника, автомобилна техника, роботика, технология за автоматизация, микросистеми технологии, оптични технологии и информационни и комуникационни технологии. Възпитаник (в) Следователно, опитен техническа и методологическа подготовка на основните области на техниката и задълбочи това в областта на електрониката и информационните технологии. В същото време имате ценни умения чрез възможностите за индивидуална специализация по специалности, стажове и проучване или Тези. Чрез прилагане ориентирано проучване гарантира, че по всяко време в състояние на различни отдели помежду си и със съседните региони в този контекст връзка. Съответно, вие сте в състояние самостоятелно развитие на тяхното ноу-хау, за да бъдат прехвърлени към нови задачи и по този начин научно се на научни изследвания и прилагане ориентирани процедира. В комбинация с езиковата, комуникативно и техническа подготовка, за да получите необходимата компетентност за успешна кариера като инженер или инженер и придобиване на основното изискване, за да се класират за магистърска програма и евентуално последващо повишение на.

Преглед Study (например)

6
Последна актуализация Март 2020

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия

За учебното заведение

Aschaffenburg University of Applied Sciences (UAS) is a dynamic and growing university of applied sciences known for its innovative and interdisciplinary approach to education and its close links with ... Научете повече

Aschaffenburg University of Applied Sciences (UAS) is a dynamic and growing university of applied sciences known for its innovative and interdisciplinary approach to education and its close links with the business world. We offer bachelor’s and master’s degree programmes that have a strong practical focus within the fields of business, law, and engineering. Свиване