бакалавър инженер горско стопанство

Общ преглед

Описание на програмата

mulsagro01

ÐенадминаÑа ÑÑойноÑÑ Ð¸ миÑÐ¸Ñ Ð´Ð° помогне на ÑÑÑденÑиÑе да ÑÑÐ°Ð½Ð°Ñ ÐµÑиÑни гÑаждани на ÑвеÑа. ÐÑиÑко на кампÑÑа, койÑо е пÑиÑÑелÑки, наÑÑÑÑаване и полезно!

ÐÐРÐТРÐÐÐÐÐÐРÐÐÐ-TREE ÐТÐÐÐÐÐÐÐÐ-пÑезалеÑÑване

Ð ÐакалавÑÑ Ð¸Ð½Ð¶ÐµÐ½ÐµÑ Ð¿Ð¾ гоÑиÑе, УÑениÑиÑе полÑÑÐ°Ð²Ð°Ñ Ð´Ð° ÑÑÐ°Ñ ÑеÑÐ½Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¸Ñ Ð² гоÑÑкаÑа пÑомиÑленоÑÑ, ÑÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð° залеÑÑване и Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ Ð¿ÑиÑодниÑе ÑеÑÑÑÑи пÑавилно и да извÑÑÑва залеÑÑване наÑÑно.

General ÐопÑÑкане

ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐТСТÐÐÐ:

Ðие ÑÑÑбва да изпÑаÑи до оÑиÑа на пÑием ÑледноÑо по елекÑÑонна поÑа:

 • ÐÑиложение
 • ÐÑепоÑÑка пиÑмо Ð¾Ñ 2%
 • Ðопие Ð¾Ñ ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ диплома Ð¾Ñ Ð¿ÑедÑоднаÑа ÑÑебна
 • ФоÑо копие 2%
 • РегиÑÑÑаÑионна ÑакÑа
 • Ðопие Ð¾Ñ Ð¿Ð°ÑпоÑÑа
 • ÐедиÑинÑко ÑвидеÑелÑÑво

ÐзиÑкваниÑ:

 • ÑеÑÑиÑÐ¸ÐºÐ°Ñ Ð¾Ð±Ñазование 12-годиÑен
 • РазÑиÑено монголÑки
 • GPA над 2.8
 • Ðад 18-годиÑна вÑзÑаÑÑ
Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

Being as the sole university, Mongolian University of Life Sciences (MULS) distinctively focuses on education, research, and innovation in the field of life sciences that constitute the core of econom ... Научете повече

Being as the sole university, Mongolian University of Life Sciences (MULS) distinctively focuses on education, research, and innovation in the field of life sciences that constitute the core of economy of Mongolia, which offers a wide range of academic programs that nurture the future professionals and leaders for Mongolian society. Свиване