степен по компютърно инженерство и телекомуникации

Общ преглед

Описание на програмата

Бакалавърската степен по информатика и телекомуникации Engineering има за цел да даде възможност, с подходящо обучение, техници с разширено обучение в областта на информационните технологии и телекомуникациите, но когато обучението свързва силен технически и практически компонент, включително обучение на квалифицирани техници в областта на информатиката и телекомуникациите, с цел ускоряване на този сектор, който е от съществено значение от гледна точка на местно, регионално и национално модернизация.

Степента на Eng и телекомуникации има следните умения: - Възможност за комуникация, информация, идеи, проблеми и решения за различни аудитории.

  • Autonomy в ученето, позволяващи проследяването на развитието на технологии с висока степен на автономност и развитието на нови умения.

  • Възможност за диагностициране на проблеми и да предложи решения, подкрепени от подбор и интерпретация на съответната информация.

  • Възможност да се интегрират и да работят заедно, показва отговорност, инициативност и толерантност.

  • Възможност да действа в съответствие с етичните принципи и социална отговорност.

  • Изправени пред проблем нововъведения и да опитват нови решения в светлината на умения, придобити вече, по този начин предлага по-добро решение.

  • Проектиране и изпълнение на компютърни системи.

  • Интеграция на хардуерни и софтуерни решения.

  • Проектиране и изпълнение на телекомуникационни системи.

  • Монтаж Телекомуникации инфраструктура.

  • Поддръжка и управление на информационни системи.

Завършилите Computer Engineering и телекомуникации трябва да бъдат подготвени да изпълняват задълженията си в различни икономически сектори, които използват информационни системи, в това число: - Банките и застрахователните дружества; - Промишлено и услуги; - Разработване на хардуер и софтуер за специфични приложения; - Network администрация в малките и средни предприятия, големи предприятия и обществени институции; - Доставчици на компютърна техника; - Мултимедийни услуги фирми; - Проект на софтуерни продукти и системи анализатор; - Администратор на база данни; - Компютърен инженер; - Инженер по телекомуникации.

Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Criada pelo Decreto-Lei 264/99 de 14 Julho, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego entrou em funcionamento no ano lectivo de 2000/2001, com os cursos de Gestão e Informática e Gestão Turís ... Научете повече

Criada pelo Decreto-Lei 264/99 de 14 Julho, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego entrou em funcionamento no ano lectivo de 2000/2001, com os cursos de Gestão e Informática e Gestão Turística, Cultural e Patrimonial. Em 2002-03 entrou em funcionamento o curso de Engenharia Informática e Telecomunicações, em 2004- 2005 os cursos de Contabilidade e Auditoria e Serviço Social, em 2005-2006 os cursos de Informação Turística e de Secretariado de Administração, em 2007/2008 o curso de Serviço Social Pós-laboral e em 2008/2009 o Curso de Contabilidade e Auditoria Pós-laboral. Свиване