степен по мениджмънт и информационни технологии

Общ преглед

Описание на програмата

Бакалавърската степен по мениджмънт и информационни технологии, има за цел да обучи компетентни специалисти в различни области и възможности за кариера с пригодността за заетост.

Притежатели на лиценз в Управление и информационни технологии имат умения в различните икономически и социални области, по-специално в предоставянето на счетоводни, данъчни, одит и Икономическия и финансов анализ.

В края на курса студентите ще бъдат обучени и квалифицирани да професионално изграждане на подходящи решения на решаване на проблеми организации и обществото, с използването на нови технологии и информационни системи, базирани на знанията, придобити чрез звук обучение по компютърни науки.

Те трябва да имат възможност да изпълняват различни функции на нивото на IT, а именно, системи за анализ, оценка, планиране и управление на информационни, както и, съчетаващ силен компонент програмиране за заявления за развитие и програмиране.

В допълнение към тези умения, студентите, които завършат курса по Управление и информация, в допълнение към други правомощия, да могат да: - Анализ, разработване и прилагане на информационни системи за подпомагане на управлението на фирми; - Разработване, прилагане и консолидиране на проекти в организациите; - Да разработва, анализира и прилага контролните управление на информационни системи; - Съставяне на бюджета на всички дейности и функции на организацията; - Изпълнение, наблюдение и оценка на цикъла на управление; - Организиране на план за разпределение на работата, следи качеството на изпълнението и да спазват сроковете в подготовката на планирането; - Подгответе мониторингови доклади, както и контрол на бюджета; - Разчетете и изготвя финансови отчети; - За планиране, управление и изпълнение на проекти по разработване на софтуер; - Да се ​​анализира, проектиране и изпълнение на информационни системи за различните области, които използват съвременни методики; - Използвайте езици за програмиране, или структуриран или обектно-ориентирани.

  • Насърчаване на използването на CASE инструменти, за да се увеличи рентабилността на анализаторите и проектантите; - Проектиране, изпълнение и управление на корпоративни бази данни; - Извършване на консултантски и консултантски услуги в областта на управлението на бизнеса, счетоводството и данъчното облагане.
Последна актуализация Март 2020

За учебното заведение

Criada pelo Decreto-Lei 264/99 de 14 Julho, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego entrou em funcionamento no ano lectivo de 2000/2001, com os cursos de Gestão e Informática e Gestão Turís ... Научете повече

Criada pelo Decreto-Lei 264/99 de 14 Julho, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego entrou em funcionamento no ano lectivo de 2000/2001, com os cursos de Gestão e Informática e Gestão Turística, Cultural e Patrimonial. Em 2002-03 entrou em funcionamento o curso de Engenharia Informática e Telecomunicações, em 2004- 2005 os cursos de Contabilidade e Auditoria e Serviço Social, em 2005-2006 os cursos de Informação Turística e de Secretariado de Administração, em 2007/2008 o curso de Serviço Social Pós-laboral e em 2008/2009 o Curso de Contabilidade e Auditoria Pós-laboral. Свиване