Бакалавърската степен по управление на туризма, културното наследство и има за цел да се даде възможност, с подходящо обучение, старши техници в областта на управление на туризма, културата и културно наследство. По този начин курса е структурирано зачитане на необходимата връзка между тези области.

Поради това се счита за основните цели на този курс: - Да се ​​обучат квалифицирани техници, най-високо ниво, наред с другото, агенти, туроператори и мениджъри, способни да рационализира жизненоважен сектор за местната, регионалната и националната икономика; - Да се ​​обучат квалифицирани техници за управление на активи, пространства на културата и отдих; - Разработване на предприемаческия дух в състояние да действа в създаването и използването на космическото пространство, ресурси и съществуващите ресурси, наясно с необходимостта да се гарантира устойчивото развитие на различните оферти; - За да даде своя принос чрез научни изследвания, за да се насърчи познанието на местните и регионалните реалности и наличните ресурси и потенциал; - Принос за организацията на разнообразието и качеството на предложената сектора на алтернативи, за да се осигури културни приноси да пасват на различни видове целева аудитория; - За да се разпространяват, в сътрудничество с регионите на туризма и общините, потенциала на региона, като се използват различни медии и по-специално към новите технологии, създаване и оптимизиране на предложения и качествени алтернативи; - Да насърчава защитата на природни, културни и наследствените активи за тяхното правилно и наслада и разпространение; - Допринасяне за социално-икономическото развитие на региона чрез създаване на работни места в области, пряко или косвено свързани с този сектор.

По отношение на умения, се счита, че степента в туризма Management, култура и наследство, има между другото: - способност да общува с различни аудитории, включително представянето и обсъждането на информация, идеи, проблеми и решения; - Autonomy в ученето и способността да се отрази критично относно практиката, както и собственото си учене на нови умения на текуща база; - Възможност за диагностициране на проблеми и да използват различни количествени и качествени модели при анализа на сложни ситуации с оглед на вземане на решения; - Възможност да се интегрират и да работят заедно, показва отговорност, инициативност и толерантност; - Откривам възможности за опазване и местно и регионално развитие чрез създаване или модернизиране на продукти и туристически услуги, в съответствие с принципите на устойчивото развитие; - Бъдете в състояние да анализира, че културните ресурси могат да станат туристически продукти и да разберат употребите, които могат да съответстват добре на културното наследство; - Установяване на връзка между целите на управление на културното наследство с управлението на туризма, за да се постигне задоволителен опит турситическа и културно легитимни.

Програма с обучение на:
  • Portuguese (Portugal)

Прегледайте още 4 курсове в Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) »

Този курс е Редовно обучение
Start Date
Окт. 2020
Duration
Запитване на информация
Редовно обучение
Price
1,500 EUR
По място
По дата