строителни - профил "градския транспорт"

Общ преглед

Описание на програмата

Изучават се методи за изследване на пътища, самолетни писти, мостове и пресичания на тунела, компютърните техники за дизайн, като се използват съвременни технически средства, материали, въздушни изследвания; методи за тестване, диагностика и оценка на състоянието на пътните съоръжения и осигуряване на безопасността на движението; пътно-строителни материали, Технология и механизация на строителството, реконструкция, ремонт и поддържане на пътища, летища, мостове и тунели, сгради и съоръжения за услуги за пътя, както и компютърни науки, бизнес администрация, маркетинг и фондации за управление.

Практика & заетостта

Площта на професионална дейност включва:

  • Инженерни проучвания, проектиране, изграждане, експлоатация, диагностика и ремонт на републикански пътища, летища, пътни транспортни съоръжения градските;
  • инженерна поддръжка на оборудване и строителни обекти и градските райони;
  • използването на машини, оборудване и технологии за конструиране и производство на строителни материали, продукти и дизайн.
Последна актуализация Март 2020