Цели

Професионално обучение в състояние да проектира, прилага и поддържа софтуерни приложения и информационни системи, и е особено подходящ за разработването на приложения и мултимедийно съдържание. Специален акцент ще бъде поставен върху четири профила на професионалното обучение: мултимедия и интернет съдържание; Програмиране и Софтуерно инженерство; Бази от данни и информационни системи, Intelligent Systems и Решение Support

Излети Professionals

  • Project Manager Мултимедия - Content Manager - Web Designer - Web Developer - Web Реклама Manager - Database Administrator - Database Програмист - Управител на информационни системи Project - Информационни системи консултант - Systems Administrator Информация - Analyst Data - Intelligent Systems Programmer - Консултант подпомагане вземането на решения - Системи анализатор - системния програмист - мениджър на профила / Информационни системи на клиенти - търговски технически информационни системи - център за поддръжка
Програма с обучение на:
  • Portuguese (Portugal)

Прегледайте още 18 курсове в Castelo Branco University of Applied Sciences »