студент завършил степен / в агрономството

Общ преглед

Описание на програмата

Цели на обучението:

По време на обучението си в ESACB, лицензиран в Агрономическия развият умения за извършване на професионална дейност, като им дава възможност да се планира, насочи и да изпълни всички практики и техники, присъщи на ферми, селскостопански и агро-горски работни места, предприятия или институции, преди или след производствена дейност, да ги обслужва, да им предоставя стоки или използват техните продукти, или като работници за други, независимо дали като предприемачи или като професионалисти, в рамките на принципите на устойчивото селско стопанство и зачитането на качеството и безопасността на храните и околната среда. Обучението им ги дава възможност също така изграждането на капацитет в колекция, подбора и тълкуването на съответната информация, като им дава възможност да се обоснове решенията те предвиждат и решенията, които издава, включително анализ на социалните, научните и етични аспекти от значение.

Кариера

Фермерски организации:

Конфедерациите на фермери, кооперации, групи земеделски производители, синдикати и др: членове на Управителния съвет; технически ръководители; участващи в техническата поддръжка; управление на машинни паркове.

Бизнес:

Селскостопански компании, животновъдство и Агро-горското стопанство; Производствени предприятия и заводи за семена, производство и търговия на агрохимикали (торове, продукти за растителна защита и други), техника и селскостопански и животновъдство оборудване, като съставни храни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, производство и търговия с добавки.

Може да се намесва в процеса, разпространение, техническа помощ и продажбата; като отговаря за управлението на животновъдните стопанства.

Частни фирми; Предприемачите се подготвят самостоятелно; Министерства (селско стопанство, икономика, образование, труд); Общини; Кредитните организации; Центрове за управление; Статистика.

Последна актуализация Февр. 2016

За учебното заведение

The Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB) is a public institution of higher education, whose culture is characterised by the richness of the diversity and uniqueness of each own one of the six ... Научете повече

The Castelo Branco Polytechnic Institute (IPCB) is a public institution of higher education, whose culture is characterised by the richness of the diversity and uniqueness of each own one of the six schools that are Agriculture, Applied Arts, Education, Management, Health and Technology. Свиване