сухопътни транспортни технологични системи - Профил "Транспортни, сграда, пътни машини и оборудване"

Общ преглед

Описание на програмата

Студентите изучават основите на дизайна и устройството (включително автоматизирано) боравене и пътно-строителна техника, изследователски методи на работа и информационните процеси, определяне на техните параметри. Учениците научават нови и иновативни процеси и оборудване в областта на машиностроенето, поддръжка и експлоатация на пътищата и технологични машини и автоматизирани системи. По време на курса студентите изучават основите на бизнес, маркетинг и търговски дейности в областта на обучението и управленски умения ще има самоходна техника.

Практика & заетостта

По време на програмата, студентите преминават през практическо обучение за инженерни и ремонтни работи, както и управление на механизация на строителството. Студентите също така се дава възможност на практическо обучение в чужбина: в Германия, Великобритания, Холандия, Дания и Унгария. Бакалаври, които имат професионални знания и умения в зависимост от специализацията, необходима за инженерингова и ремонтна фабрики за дилърски фирми в митническите органи, Държавната инспекция, както и в центровете на корпоративни машини за услуги.

Последна актуализация Юли 2015