Read the Official Description

VUZF University В КРАТЪК

VUZF01VUZF University е частна институция за висше образование, разположена в столицата на България - град София. Това е първият частен университет, специализиран в областта на финансите, застраховането, управлението и маркетинга в Република България. През последните пет години тя категорично фокусира образователната си програма върху финанси, иновации, бизнес и предприемачество. Университетът е основан с решение на Народното събрание от 25.07.2002 г. за издаване на специалност "Държавен вестник" 75 / 02.08.2002 г. за обучение на студенти в специалност "бакалавърска степен" и приветства първите си студенти през 2002 / Академичната 2003 година, като през 2007/2008 г. стартира магистърските си програми и докторската си програма през учебната 2016/2017 година. Учебните програми в бакалавърските и магистърските програми се предлагат в редовни форми за обучение на непълно работно време и дистанционно обучение. Докторатът Програмите се предлагат в редовни, непълен работен ден и под формата на индивидуална подготовка. През последните 15 години ВУЗФ успя да се утвърди като един от най-добрите български университети в областта на бизнеса и икономиката. Последното издание на системата за класиране на висшите училища в България през 2017 г. класира ВУЗФ в топ 5 в професионалното направление "Икономика" от 26 университета в тази област. ВУЗФ има една от най-високите оценки на акредитацията в България и получи акредитация от Британския съвет по акредитация през 2013 г. Мисията на ВУЗФ е да подготви висококвалифицирани специалисти по финанси, бизнес и предприемачество за разработване на теоретични и практически знания в съответствие с нуждите на съвременната практика , Академичната политика на университета има за цел да включи най-добрите образователни практики в Европа. От една страна, основната му цел е да осигури висококачествени проучвания и професионален успех на студентите, поддържайки много добро сътрудничество с бизнес общността. Около 90% от завършилите висше образование стартират работа в областта на придобитите специалности в частния финансов сектор, както и в бизнеса. Много често студентите на VUZF University започват собствен бизнес. За да им помогне, университетът предлага безплатни консултантски услуги, свързани с обучение в различни специалности, както и възможности за професионално и личностно развитие. От друга страна, VUZF University предлага обучение на високо ниво, съизмеримо с водещите университети в Европа. Доказателство и един от основните приоритети в политиката за развитие на ВУЗФ е осъществяването на сътрудничество с чуждестранни университети в рамките на различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми. VUZF University работи с 20 университета в Европа по програма ЕРАЗЪМ и има солидно сътрудничество с водещи европейски и световни университети.

VUZF02

Преподавателите имат важен принос за високото качество на учебните програми, предлагани от университета. Членовете на факултета са сред най-изявените изследователи в страната с богат опит и практически опит. Много от преподавателите също имат добро място в професионалното общество като изпълнителни директори на компании, мениджъри в корпоративния сектор и държавни ръководители (например бивши министри, председатели на финансови регулатори, членове на националния парламент). Научете повече за VUZF University на адрес: www.vuzf.bg.

pimgpsh_fullsize_distr01

Programs taught in:
Английски

Това училище също предлага:

Бакалавриат

VUZF University

Обучението по програма "Финанси" на Университета на ВУЗФ се отличава с изучаване на класическите дисциплини, като в същото време прилага съвременни методи на преподаване ... [+]

За програмата

Обучението по програма "Финанси" на Университета на ВУЗФ се отличава с изучаване на класическите дисциплини, като в същото време прилага съвременни методи на преподаване и интердисциплинарен подход.

Създава се нов поглед към финансирането на организациите, включително знания от областта на бизнес психологията, изучаване на ролята на информационните системи и човешкия фактор за успешно финансово управление.... [-]

Република България Sofia
October 2019
Редовно обучение
Задочно обучение
Campus
Online
Научете повече на английски
Address
1 Gusla Str., Ovcha Kupel District
1618 Sofia, Sofia City Province, Република България
Уебсайт
Телефон
+359 2 40 15 807; +359 2 40 15