• Растеж и развитие
  • Здравеопазване Етика и политика
  • Международната лидерство
  • международните отношения
  • Лидерство, политика и психология
  • Макроикономика
  • Микроикономика
  • Многостранна дипломация
  • ФИЛОСОФИЯ
Програма с обучение на:
  • Английски

Прегледайте още 3 курсове в Asian university for women »