Популярни категории

Бакалавър на изкуствата (BA)

Бакалавър на изкуствата (съкратено BA) се води като академична степен на начално висше образование, която може да спечелите в един университетите по света. Следването в бакалавърски програми BA може да ви осигури много предимства - подобряване на кариерата, подобряване на знания и опит за вземане на решения и разрешаване на проблеми.

Освен това, степен Бакалавър на изкуствата ще ви помогне да изградите база да продължаване на обучението в магистратура. Бакалавърските програми BA предлагат програми в много области на знания - изкуство, социални науки, бизнес и право. Студентите, следващи в програми BA, често пъти трябва да направят научно изследване и да подготвят работа, след това успешно да издържат защитата.

Разнообразието от различни бакалавърски програми по изкуства може е потискащо - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните бакалавърски програми, които също може да разгледате долу.

Последно добавени BA програми

Long Island University

Бакалавърска степен по психология - LIU Post

Октомври 15, 2018
120-кредитен бакалавър по изкуства в психологията е популярна и гъвкава бакалавърска степен. Тя може да се прилага за почти всяка област на работа, включително социални услуги, право, човешки ресурси, бизнес и правителство.… [+] [-]

Klaipeda University

Бакалавърска степен по мениджмънт (Специализации - управление на търговията, лидерство)

Октомври 12, 2018
Предназначените учебни резултати от учебната програма за управление на бизнеса отговарят на дескриптора на професионалната подгрупа 1120 директори на предприятия, институции и организации на класификатора на литовските професии (който съответства на ISCO-081217). Директорите на предприятия, институции и организации, с помощта на други ръководители, р… [+]азработват и преразглеждат тенденциите в политиките, планират, координират и оценяват цялата дейност на предприятията или организациите и ги управляват в съответствие с препоръките, на директорите или управителния орган, на който докладват за изпълнените задачи и постигнатите резултати. Целите и резултатите от обучението по програмата са съгласувани със стандартите за управление, разработени от Chartered Management Institute на Великобритания. [-]

AKAD University

Бакалавърски финанси и счетоводство (BA)

Октомври 11, 2018
Финансовият пазар е изправен пред множество регулации и нарастващи изисквания. Компаниите трябва да направят сложни решения за финансиране и инвестиране в една все по-бърза индустрия. Те се нуждаят от експерти, които са в състояние да развиват устойчиви финансови стратегии. Бакалавър по финанси и счетоводство Ви подготвя за тези предизвикателства и за международ… [+]на бизнес кариера. [-]

Университети в Република България

Променете място

Какво всъщност е бакалавър на изкуствата и програми BA?

Какво е бакалавър на изкуствата?

Бакалавър на изкуствата, или съкратено B.A. се води като академична степен на висше образование, която се предлага в университети по цял свят, а обучението продължава три-четири години. Специалностите със степен Бакалавър на изкуствата се много различни и може да зависят от университета, но обикновено всичките се падат в рамките на либералните изкуства, а понякога - научни дисциплини. Степен Бакалавър на изкуствата се отличава от степен Бакалавър на науките с предмета и метода на изследването.

Какви са предимствата на степен бакалавър на изкуствата?

Пред завършилите програмите по изкуство BA се отварят широки кариерни възможности и по-висока заплата в сравнение с тези без каквато и да е академична степен. Освен подобряване на професионалните перспективи степен Бакалавър на изкуствата може да носи големи предимства за лично развитие. По време на обучението в бакалавърските програми по изкуство BA пред студентите се изправят различни задачи, които подобряват драстично творческого мислене, умения за решаване на сложни задачи, междуличности и комуникационни умения и други. Следване в бакалавърските програми по изкуство BA осигурява на студентите възможност да придобият задълбочено разбиране на предмета, които им е интересен.

Какво се изучава в бакалавърските програми по изкуство?

Студентите, които избират степен Бакалавър на изкуството, имат широк избор на предмети и специалности, включително история, езици, литература, философия, други хуманитарни дисциплини, комуникации, антропология, география, социални науки, лингвистика и в някои от университетите - теология и сестринско дело. В рамките на всяка област има няколко специализации, които съответстват на кариерните предложения. Например, в рамките на история може да съществуват следните специализации - медиевистика, антични цивилизации, британска съвремена история и др.

Какви кариерни предимства може да ви предложи степента бакалавър на изкуствата?

Степен Бакалавър на изкуствата подобрява кариерните перспективи в голяма степен благодарение на задълбочено разбиране на определена област на знание и придобиване на ценни умения. Работодателите търсят кандидати със степен Бакалавър на изкуствата защото те имат добри комуникационни умения, добре се справят със сложни работни ситуации, запазват гъвкавост и критичност на ума. Степен Бакалавър на изкуствата подготовя студентите за различни професии благодарение на теоретични и практически занятия с широк профил.

Колко струва обучението в бакалавърските програми по изкуство?

Таксите за обучението в бакалавърските програми по изкуства варират в зависимост от университета и страната. Университетските кандидатстуденстските комисии могат да предоставят по-подробна информация за учебните такси и други разходи, свързани с получаването на степен BA. За някои квалифицирани кандидати за бакалавър на изкуствата може да се предоставят стипендии и друга финансова помощ. Повече информация за финансова помощ при получаване на степен BA може да разберете от кандидатстудентската университетска комисия.

Какви са предимствата на онлайн бакалавърски програми по изкуства?

Онлайн бакалавърските програми използват най-съвременните технологии за електронно обучение, които пренасят класната стая при вас вкъщи, без разлика къде се по света. Без разлика дали става въпрос за лични или професионални причини или комбинация от двете, традийионната форма на образование в кампус не подхожда за бакалавърските студенти. За щастие, повечето университети предлагат някаква форма на онлайн учебни програми, както и онлайн академическа степен Бакалавър на изкуствата стават все по-популярни.